Main image

Archeologická naleziště Achaia

V prefektuře Achaia můžete najít pozůstatky ze starověku, které vzbuzují obdiv návštěvníků. Mezi ně patří:

Starověká Aigeira

Mezi prefekturou Achaia a Korinthia, poblíž vesnice Aiges v okrese Aigeira se nachází akropole mykénského města Hyperissa neboli Hyperissii, jejíž obyvatelé se účastnili Trojské války. Monumenty křesťansko-helénsko-římské se také v Aigeira nacházejí, nejdůležitější z nich jsou divadlo, 2 chrámy a atletický stadion. V současnosti byla nalezena osada ze 3. století př.n.l. v oblasti Oasis.

ancient aigeira , Achaia, Niforeika

Starověká Keryneia

Pozůstatky starověkého města Keryneia můžeme najít poblíž vesnice Mamousias v okrese Diakopto. Podle některých objevitelů se jedná o akropoli Iónského města Eliki. Návštěvníci mohou obdivovat zdi a helénský památník, jehož kompletní odhalení bylo dokončeno nedávno.

Starověké Eliki

Stopy starověkých měst zmizely před tisíci lety. Starověké Eliki bylo zničeno během silného zemětřesení v zimě roku 373 př.n.l. a potopeno na dno moře. Legendy o pozůstatcích starověkého Eliki vás ohromí. Někteří rybáři tvrdí, že když je moře klidné, lze pozůstatky města spatřit.

Archologové a badatelé hledali tyto pozůstatky ve vodách podél pláží od Trypia až do Nikolaiika a současně také probíhá pátrání na souši.

eliki , Achaia, Niforeika

Archeologické památky v Aigio

- Mykénský hřbitov: Hrobky z mykénského období jsou uloženy v Kalithea nad Chrámem Zoodohos Pigi

 , Achaia, Niforeika

- Stavby křesťanského období: Část veřejné budovy ze 4. století př.n.l. je uchována na rohu ulic Solomou a Rouvali

Hrad v Rio

Hrad byl postaven sultánem Vagiazitem II. v roce 1499 naproti zámku Antirrio, aby byla pod dohledem celá pasáž od Iónského moře až po záliv Korinthia nazývaný „Mikra Dardanellia“.

Rio , Achaia, Niforeika

Starověké památky v Patrasu

Byzantský hrad

Vybudovaný na základech starověké akropole v období vlády Ioustinianos, opraven a uveden do dnešní podoby za vlády Franků při 4. křížové výpravě na začátku 13. století n.l. Od antiky po druhou světovou válku byl hrad užíván k obraně oblasti a také jako vězení.

byzantský kostel , Achaia, Niforeika

Římský most

část „Via Militariam“ spojující Patras a Aigio. Je umístěn v severní bráně města jako spojka mezi Aretha St. a New National Highway. Je to neobyčejně krásný most a patří k jedněm z mála tohoto druhu, které zůstaly zachovány.

římský most , Achaia, Niforeika

Římský akvadukt

znamenitá práce římského období. Jeho začátek je u pramenů Neromana v Romanos a pokračuje 6 km do Aroe pod byzantským hradem, kde je jeho nejlepší část.

Mykénský hřbitov

o 7 km dále, severovýchodně od města, v Amygdalia neboli Agrapidia v osadě Voundeni se nachází Mykénský hřbitov (1500-1100 př.n.l.),jehož rozloha je 80 000 metrů čtverečních.

Římský amfiteátr neboli atletický stadion

významná budova z 1. století n.l. se zachovala pouze částečně. Viditelná část je v ulici Hefaistos pod náměstím Ag. Georgios poblíž konzervatoře.

stadion , Achaia, Niforeika

Římská konzervatoř

západně od akropole, poblíž náměstí Ag. Georgios a obklopena ulicemi Germanou, Sotiriadou a Pandokratoros se nachází starověká konzervatoř Patrasu postavená v polovině 2. století n.l., dokonce dříve než divadlo Herodion v Aténách. Je menší než divadlo Herodion, ale obsahuje všechny části a má kapacitu 2500 lidí.

konservatoř , Achaia, Niforeika

Zeď v Dymaion

Poblíž Araxos v okrese Larissos můžeme najít nejdůležitější mykénskou akropoli západního Řecka. Podle bájí zeď postavil Hercules jako obranu území Dymaia (Olenos, Tefthea, Larisa, Thelpousa, Faistos a další osady) před invazí obyvatel Heleia.

zeď v dymaion , Achaia, Niforeika

Giftokastro

Nachází se u vesnice Arla v okrese Olenia. Je také nazýván hradem Arla. V současnosti je to nejzachovalejší hrad z období vlády Franků v prefektuře Achaia. Je polygonální a uprostřed je umístěna vodní nádrž.

giftokastro , Achaia, Niforeika

Santameri

Santameri je jedna z nejmalebnějších vesnic v západní Achaia na hoře Skolis. Nacházejí se zde pozůstatky hradu z období vlády Franků. Hrad se nazýval Saint Omer a postavil jej Frank Flemish, aristokrat z Thivas, v roce 1273 nebo 1311.

Pobývaly zde významné osoby. Tradice říká, že zde zemřela manželka Konstantinos Paleologos.

V dnešní době jsou zde k vidění pozůstatky zdí, hradu, kostela a dalších budov a také pozdní byzantský chrám zvaný „Virgin Mary´s pit“.

Portes

Rozsáhlý mykénský hřbitov je zachován poblíž Portes v okrese Olenia mezi prefekturami Achaia a Heleia. Hned vedle se nachází hrad Franků. Jsou zde pozůstatky klenutých budov, části zdí a domů.

Portes , Achaia, Niforeika

Pavlokastro

Pozůstatky základů zdí a podzemní chodby poblíž vesnice Tsaplanaiika podávají důkaz o existenci hradu, o kterém jsou první zmínky z roku 1408 jako o jednom z hradů Arcibiskupa z Patrasu.

Pavlokastro , Achaia, Niforeika

Achaic Leondio

V obci Leondio je osada a chrám bohyně Artemis z 8. století př.n.l. V Agios Ioannis jsou hrobky z pozdního mykénského období, v Palaia Ktiria je vodovod, v Loutra římské lázně.

Achaic Leondio , Achaia, Niforeika

Starověké (Achaic) Farrai

Mezi vesnicemi Prevedos a Isoma jsou stopy po starověkých obyvatelích Farrai. Návštěvník si může prohlédnout mnoho archeologických nálezů jako např. římské lázně, nápisy na hřbitově v Prevedos, vyhloubené jámy ve Starolaka a mykénské hrobky.

Farrai , Achaia, Niforeika

Starověká Triteia neboli Tritaia

V blízkosti vesnice Agia Marina se nacházejí stopy starověkého města Triteia, které navštívil Pafsanias.

Sgartsiko, starověká akropole užívaná v byzanském období a také za vlády Franků, se nachází poblíž vesnice Skiadas na pravém břehu řeky Peiros a na kopci 54 m.n.m. Zdi a pozůstatky budov jsou v poměrně uspokojivém stavu. Hrad se také nazývá Doxapatri podle byzantského generála, který bojoval proti Frankům v roce 1204.

Starověké Loussoi

Poblíž vesnice Loussiko v okrese Kalavryta objevil rakouský archeologický institut starověké město Loussoi. Odhalování vykopávek stále probíhá, ale návštěvníci mohou vidět chrám Artemis Hmerisia ze 3. století př.n.l., městské tržiště a mnoho soukromých rezidencí.

Loussoi , Achaia, Niforeika

Starověký Kleitor

Pozůstatky starověkého města Kleitor, kde se poprvé razily mince, leží v překrásném okolí poblíž Kleitoria v okrese Lefkasio. Za městskými zdmi je divadlo, krumpáče archeologů odhalily také velké množství dalších pozůstatků.

Kleitor , Achaia, Niforeika

Starověký Psofis

V Tripotama v okrese Aroania jsou zbytky mocného města Psofis. Můžeme zde vidět zdi, v novějších budovách pilíře. Archeologický výzkum, který byl zahájen, by měl odhalit celé starověké město.

Psofis , Achaia, Niforeika

Starověký Paos

V okrese Paioi, severovýchodně od osady Paos, jsou zbytky strarověkého města Paos s akropolí, ve které je umístěna vodní nádrž s keramickým potrubím. Také jsou zde základy starověké budovy (pravděpodobně paláce), základy chrámu Dioskouroi s obdélníkovým půdorysem a brána.

Paos , Achaia, Niforeika

Palác Palaiologina

Unikátní budova z 15. století zavede návštěvníky zpět do časů, kdy ji obývala rodina Palaiologoi.

Dodatek: V prefektuře Achaia je mnoho dalších archeologických nalezišť a historických památek, které objevíte při vašich cestách.

hrbitov , Achaia, Niforeika Paion , Achaia, Niforeika